Hyvinvointi

Vastuullinen kelkkailija ajaa lupa taskussa, moottorikelkkailuun tarkoitetut reitit ja urat ovat kaksi eri asiaa

Moottorikelkkailu ei ole jokamiehenoikeus. Maastossa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kulkemiseen tarvitaan aina maanomistajan tai -haltijan lupa.

Suomessa onnoin 3 800 kilometriä virallisia moottorikelkkailureittejä ja koko reitistöä on yhteensä noin 20 000 kilometriä. Nämä reitit ovat moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja ja niiden käyttö on ilmaista, näitä reittejä ylläpitää kunta tai kaupunki.

Moottorikelkkareitillä ei saa ajaa muulla kuin moottorikelkalla. Reitinpitäjä voi tarvittaessa lisäkilven avulla sallia muun ajoneuvon käytön moottorikelkkailureitillä. Virallisella moottorikelkkareitillä ajettaessa tulee olla vähintään T-luokan ajokortti.

Toinen ilmaisen kelkkailun alue on jääpeitteinen vesialue. Moottorikelkkailuun jäällä ei tarvita maanomistajan lupaa, mutta muuttuvassa ilmastossa jääpeitteen paksuus vaihtelee, jonka takia vesialueilla ajossa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Urat ovat maksullisia, epävirallisia reittejä

Metsähallitus ylläpitää moottorikelkkailijoille moottorikelkkauria valtion mailla, näitä uria on noin 3 500 kilometriä. Toisin kuin moottorikelkkareiteillä, Metsähallituksen urilla saa ajaa myös muilla jalaksin tai teloilla varustetuilla moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla (alle 800 kg omamassa).

Moottorikelkkaurille tarvitsee henkilökohtaisen tai perheen yhteisen valtakunnallisen uraluvan. Uralupamaksuilla ylläpidetään valtion maiden maastoliikennekokonaisuutta siten, että moottorikelkkailuharrastus on mahdollista myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää kelkkailijoiden, ympäristön ja alueiden muiden käyttäjien tarpeiden yhteensovittamista. Uraluvalla saa kelkkailla kaikilla urilla, jotka löytyvät Metsähallituksen urakartastosta.

Jos uralla ajaessa joutuu ylittämään moottorikelkalla tien, tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. Uralupa valtion maille on oman kotikunnan alueelle maksuton, joten maksuton lupa täytyy vain hakea itselle verkkokaupasta ennen maastoon lähtemistä.

– Moottorikelkkareiteillä ja -urilla ajo lieventää kelkkailun ympäristöön ja luontaiselinkeinoihin kohdistuvia haittavaikutuksia keskittämällä moottoriliikenteen ennalta sopiviksi katsotuille alueille. Lisäksi urien varsilla on usein mukavia tauko- ja tulistelupaikkoja sekä muita palveluja, jonka takia urilla ajo kannattaa, toteaa maankäytön erityisasiantuntija Elina Odé Metsähallituksen Luontopalveluista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaikki moottorikelkkailureitit ja -urat löydät osoitteesta https://www.retkikartta.fi/ . Retkikartasta löytyy myös muitakin uria kuin Metsähallituksen uria ja virallisia reittejä. Uran lisätietokenttään on lisätty uran ylläpitäjätaho, jolta voi tiedustella mahdollisen luvan tarvetta.

Jos koskemattomat hanget kiinnostavat enemmän, kannattaa tarkastaa Metsähallituksen mahdollistamat vapaan kelkkailun alueet valtion mailla.

Muista myös nämä

Moottorikelkan suurin sallittu nopeus maastossa maa-alueella on enintään 60 km/h.

Jääpeitteisellä vesialueella nopeus on enintään 80 km/h, kuitenkin reitillä 60 km/h.

Jos kelkkaan on kytketty reki, jossa kuljetaan henkilöitä, on suurin sallittu nopeus 40 km/h.

Rattijuopumussäännökset koskevat myös moottorikelkkailijaa, maastossakin rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea.

Ilmoita asiavirheestä