Paikallisuutiset

Utsjoelle avattiin uusi lähiruokaravintola

Utsjoen Lohisuvantoon avattiin uusi, raikasilmeinen ravintola. Lohisuvanto sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Utsjoelta Nuorgamiin.

– Ravintolalle ei ole vielä erillistä nimeä, mennään nyt aluksi Aurora Holidays Restaurant-nimellä, sanoo majoitus- ja ohjelmapalveluyrittäjä Tiina Salonen.

Aurora Holidays on Tiina Salosen ja Mika Länsmanin pieni perheyritys, joka on erikoistunut luonto-, ulkoilu- ja revontulilomien järjestämiseen.

Aurora Holidays Restaurant on tyylikäs ja rauhallinen illallisravintola, joka on rakennettu yrityksen omien mökkien läheisyyteen. Ravintola perustettiin asiakkaiden tarpeesta, sillä alueella kysytään ruokapalveluita koko ajan entistä enemmän.

– Majoituspaikan läheisyydessä oleva ravintola tuo lomanviettoon helppoutta. Myös paikalliset kaipasivat jotain uutta, kertoo majoitus- ja ohjelmapalveluyrittäjä Tiina Salonen .

– Olem­me ot­ta­neet toi­min­nas­sam­me ison as­ke­leen eteen­päin ja ha­lu­am­me ol­la tar­jo­a­mas­sa mei­dän nä­köis­tä, laa­du­kas­ta oh­jel­ma- ra­vin­to­la- ja ma­joi­tus­pal­ve­lua Uts­jo­el­la. Mei­dän ar­voi­him­me kuu­luu en­nen kaik­kea pi­tää asi­ak­kais­tam­me ko­ko­nais­val­tai­ses­ti huol­ta ja pyr­kiä tar­jo­a­maan heil­le kul­lois­ten­kin säi­den mu­kaan pa­ras mah­dol­li­nen luon­to­lo­ma­ko­ke­mus tääl­lä maa­il­man lai­dal­la, lisää Salonen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Aukioloaikoina ravintola on avoinna kaikille pöytävarauksella. Muun muassa kokous- ja juhlapalveluita räätälöidään myös toiveiden mukaisesti.

– Nyt aluksi olemme avoinna, silloin kun meillä on ryhmiä. Pöytävarauksella meille voi tulla illastamaan kuka vain. Menut löytyvät tällä hetkellä Facebookista ja sitä päivitetään koko ajan. Myös aukioloajat löytyvät tällä hetkellä netistä.

Toimintaa kestävällä tavalla

Aurora Holidays-yrityksen perusajatus on toimia kestävästi ja vastuullisesti.

– Ravintolassamme torjumme aktiivisesti ruokahävikkiä. Tämän vuoksi meillä ei ole perinteistä a la cartea vaan menupohjainen illlallinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Aurora Holidays Restaurant on tarkoitettu jokaisen ruokapaikaksi. Uu­den ra­vin­to­lan menu on koos­tet­tu si­ten, et­tä eri se­son­kei­na hyö­dyn­ne­tään mah­dol­li­sim­man laa­jal­ti se­son­gin mu­kai­sia poh­joi­sia ja ko­ti­mai­sia ai­nek­sia. Ravintolassa on myös anniskeluoikeudet. Luvassa on myös erikoisiltoja sekä teemaillallisia.

– Nyt alussa ilmoittelemme aina erikseen, kun baari on auki. Voimme olla silloin avoinna aina kello 1.30 saakka.

Miksi kannattaa tulla pistäytymään Aurora Holidays-ravintolassa?

– Koska meillä on huippuhyvää ruokaa paikallisista raaka-aineista. Olemme panostaneet erityisesti kotimaisuuteen ja luomuruokaan. Menu on laadukas ja monipuolinen. Pystymme toteuttamaan myös erityisruokavalioille sopivaa ruokaa, lupaa Aurora Holidaysin Tiina Salonen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Uu­den ra­vin­to­lan li­säk­si Au­ro­ra Ho­li­da­ys avaa kak­si uut­ta lo­ma­huo­neis­toa. Au­ro­ra Ho­li­da­ys Res­tau­rant avat­tiin yri­tyk­sen ma­joi­tus­ti­lo­jen yh­tey­teen Te­no­jo­en ran­nal­le jou­lu­kuus­sa.

”Ravintolassamme torjumme aktiivisesti ruokahävikkiä.”
Ilmoita asiavirheestä