Paikallisuutiset

Puiston neuvottelukunnassa paikallisten ääni kuuluviin

UK-puistossa todella vilkas matkailukesä

Koronan aiheuttama retkeilybuumi näkyy myös Urho Kekkosen kansallispuistossa. Kesän käyntimäärät ovat kasvaneet ja pyöräilijöiden määrä lisääntynyt selvästi.

Urho Kekkosen kansallispuiston uusi neuvottelukunta kokoontui etänä 1.9. nykyisen kautensa ensimmäiseen kokoukseen keskustelemaan puiston ajankohtaisista asioista. Kokouksessa keskusteltiin puistossa kesällä tehdyistä kunnostuksista ja uusista suunnitelmista. Myös pyöräily ja kalastusoikeudet kansallispuistossa keskusteluttivat.

Neuvottelukunta pitää tärkeänä kulumisen ehkäisyä mm. riittävillä opasteilla, reittiluokituksien tarkennuksilla ja mahdollisilla aikarajoituksilla. Suomen Latu on seurannut reittien kulumista ja sitä kiiteltiin. Myös Inarin kunnan meneillään olevan pyöräilyhankkeen toivottiin edistävän pyöräilyn vastuullisuutta.

Kansallispuistossa pyöräily on sallittua kesällä vain maastoon merkityillä ulkoilureiteillä lukuun ottamatta Kiilopään huipulle vieviä reittejä sekä kuudella merkitsemättömällä maastouralla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kalastusoikeuksista keskustelua

Sodankyläläisten kalastusoikeudet kansallispuistossa keskusteluttivat neuvottelukunnassa. Puiston perustamissäännösten mukaan paikallisilla asukkailla on kalastusoikeus puistossa. Kalastusoikeus perustuu kalastuslakiin ja nykyisen kalastuslain mukaan Sodankylän ja Savukosken kuntalaisilla ei ole kalastukseen liittyviä erityisoikeuksia, kun taas paikallisten näkemyksen mukaan nykyinen lupakäytäntö ei noudata puiston perustamissäädöksiä.

Neuvottelukunta pitää hyvänä asiana, että ympäristöministeriö aikoo selvittää paikallisten kalastukseen liittyviä oikeuksia.

Uusi silta

Savukosken puolella Kolsankoskella rakennetaan parhaillaan uutta Nuorttin ylittävää siltaa. Sillan arvioidaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä, mikäli vaativissa rakentamisolosuhteissa ei ilmene pahempia vastuksia. Sillan rakentamiseen saatiin eduskunnalta erillisrahaa ja osa katetaan Luontopalvelujen rahoituksella. Savukosken kunnalla on ollut merkittävä rooli siltahankkeessa.

Kansallispuiston tupaverkosto on maamme laajin. Kesällä kunnostettiin Porttikosken autiotupa ja Luirojärvellä Kuuselankämppä. Lisäksi Luulammelle valmistuu uusi kotamallinen päivätupa. Puistoon on myös päätetty rakentaa vuonna 2021 upouusi autio-varaustupa palaneen Rautulammen päivätuvan tilalle neuvottelukunnan ja retkeilijöiden toiveiden mukaisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Urho Kekkosen kansallispuistosta annetun asetuksen mukaan neuvottelukunta on apuna kansallispuiston hoitoon ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunnassa on 13 ympäristöministeriön kolmeksi vuodeksi kerrallaan nimittämää jäsentä. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat Urho Kekkosen kansallispuiston alueen kuntia (Sodankylä, Savukoski, Inari), paliskuntia (Lappi, Kemin-Sompio, Ivalo), paikallisia matkailuelinkeinonharjoittajia, retkeilyjärjestöjä, luonnonsuojelujärjestöjä, Saamelaiskäräjiä, ympäristöhallintoa ja Metsähallitusta. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.10.2019-1.10.2022.

Ilmoita asiavirheestä