Ihmiset

Duodjinäyttely avasi Siidan näyttelyvuoden 2019

Saamelaismuseo Siidan vuoden ensimmäinen näyttely ”Kädessäni maan äänet” nostaa keskiöön saamelaisen käsityön, duodjin. Saamelaisen perinteisen käsityön taitajan Jouni S. Laitin käsityöt ovat katsaus duodjin nykyhetkeen. Näyttely tarjoaa kävijälle mahdollisuuden nähdä nykyhetken saamelaista käsityötä sekä perinteisessä muodossa että uudenaikaisena taidemuotona.

Jouni S. Laitin kuvaa käsitöidensä kautta saamelaisesta kauneuskäsityksestä ja materiaalinkäytöstä. Sen lisäksi Laitin käsityöt osallistuvat keskusteluun duodjin elinvoimaista nykymaailmassa ja heijastavat tapahtumia Saamenmaalla ja maailmassa saamelaisten ympärillä. Joidenkin käsitöidensä kautta Laiti ottaa tietoisesti osaa nykyhetken yhteiskunnalliseen keskusteluun. Saamelaisille saamenkäsityö ei ole vain esineiden tuottamista raaka-aineista vaan yksi yhteisön sisäisistä vuorovaikutuskeinoista, kieli, jota ymmärtävät ne, jotka ovat oppineet sitä tulkitsemaan. Laitin tapa osallistua käsityöllä yhteiskunnalliseen keskusteluun on yksi esimerkki saamelaisten hiljaisesta yhteiskuntakeskustelusta.

Käsityöntekijä ja -opettaja Jouni S. Laiti on kotoisin Utsjoelta. Hän on jo pitkään työskennellyt saamenkäsityön opettajana Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa.

Työssään Laiti on ollut erityisen kiinnostunut duodjiopetuksen kehittämisestä ja duodjikielen säilyttämisestä. Hän on pohtinut paljon duodjin kehittämistä elinkeinona, miten käsityöntekijä voisi saada duodjista itselleen elannon ja miten tuotteita tulisi markkinoida mahdollisille ostajille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Parhaillaan Laiti opiskelee Saamelaisessa korkeakoulussa Koutakeinossa duodjin maisteritutkintoa ja näyttely on osa Laitin lopputyötä. Laitin maisterilopputyön ja näyttelyn ohjaajina toimivat duodjiasiantuntijat Tuula-Maija Magga-Hetta ja Sigga-Marja Magga .

Yksi näyttelyn tavoitteista on luoda yhteys näyttelyn katsojiin ja saada heiltä palautetta niistä tunteista ja kokemuksista, joita käsitöiden näkeminen herättää. Kyselyn avulla tuotettu tieto on osa Laitin kirjallisen lopputyön lähdemateriaalia. Toivommekin kaikkien kävijöiden antavan hieman aikaansa saamelaisen käsityön tutkimuksen hyväksi ja vastaavan kyselyyn näyttelyyn tutustumisen yhteydessä.

Kädessäni maan äänet -näyttelyn tuottaa Saamelaismuseo Siida ja se on avoinna17.3.2019 asti.

Talviaikaan Siida on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17, maanantaisin Siida on suljettu.

Ilmoita asiavirheestä