Paikallisuutiset

Uutuustutkimus osoittaa: Kausimuuttajat ja pendelöijät tärkeitä matkailualan töissä

Tutkimuksessa tarkasteltiin kausimuuton ja pendelöinnin merkitystä matkailualalla.

Työvoiman saatavuus ja sen rekrytointi matkailualan sesonkiluonteiseen työhön on ollut paljon esillä. On puhuttu osaavan työvoiman puutteesta: työntekijöitä on ollut vaikea saada tarpeeksi sesonkiajoiksi töihin. Tilannetta ei ole helpottanut matkailijamäärien jatkuva kasvu, vaan päinvastoin osaavan työvoiman tarve on entisestään lisääntynyt.

Kausimuutto ja pendelöinti ovat eräs ratkaisu helpottamaan kausiluonteisen työvoiman saatavuutta, kun oman kunnan alueelta ei löydy tarvittavaa työvoimaa tarpeeksi.

Kausimuuttajat tärkeä työvoiman lähde

Kyselyyn osallistuneista yhdeksästätoista yrityksestä kahdessatoista työskenteli kausimuuttajia vuonna 2019, yhdessä yrityksistä oli peräti 100 kausimuuttajaa. Heitä oli lähtöisin sekä Suomesta että ulkomailta. Suurin osa toimi ravintola-alan työtehtävissä tai asiakaspalvelutehtävissä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Kausimuuttajat ovat tärkeä työvoiman lähde Lapissa ja Koillismaalla. Ilman heitä suurimmalla osalla vastanneista yrityksistä ei olisi tarpeeksi työntekijöitä tai työntekijöiden taitotaso ei olisi riittävä yrityksen tarpeisiin, toteaa toinen tutkimuksen tekijöistä, KM Merja Paksuniemi Lapin yliopistosta.

Pendelöinti merkittävää yritys- ja tehtäväkohtaisesti

Kyselyyn osallistuneista yrityksistä kuudessa työskenteli pendelöijiä vuonna 2019. Pendelöijien määrä oli yrityksissä selkeästi kausimuuttajien määrää pienempi. Pendelöijiä olikin useimmissa yrityksissä yksi tai kaksi henkilöä, mutta enimmillään viisi henkilöä. Yhdessä yrityksessä oli pendelöintiä ulkomailta, Ruotsista. Vastanneissa yrityksissä pendelöijät toimivat suurimmaksi osaksi asiakaspalvelutehtävissä, kuten vastaanottovirkailijoina.

– Osalle yrityksistä pendelöinti kuitenkin on mahdollistanut työvoiman saannin tai se on ollut tehtäväkohtaisesti merkittävää, lisää Merja Paksuniemi.

Vastaajat kertoivat, että työntekijöitä on ollut yleisesti vaikeinta löytää kokeiksi ja tarjoilijoiksi sekä siivous- ja huoltopalvelutöihin vuonna 2019. Erityisen hankalaksi rekrytointikohteeksi nostettiin vastaanottovirkailijat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Vastaanottovirkailijan kriteereissä kielitaito oli yksi työntekijöitä karsiva kriteeri. Yrityksillä oli haasteita myös erä- ja luonto-oppaiden sekä esimiesten löytämisessä, mainitsee tutkimuksen vastuullinen johtaja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutista.

Kunn ilta toivottiin ratkaisuijen etsimistä asuntopulaan

Yritysten vastausten perusteella kunnat tekevät jonkin verran imagomarkkinointia työvoiman houkuttelemiseksi alueelle. Joissakin kunnissa se tapahtuu paikallisen matkailutoimijan kautta ja joissakin järjestetään yhteyksiä työvoimapalveluihin. Toisten vastaajien mukaan houkuttelu jää yritysten omalle vastuulle tai kunta ei erityisesti avusta työvoiman houkuttelussa. Oman kunnan aktiivista roolia matkailun kehittämisessä myös kehuttiin.

Samassa yhteydessä vastaajia pyydettiin esittämään omalle kunnalleen kehittämisajatuksia matkailualan yrityksen näkökulmasta. Selvästi merkittävimpänä kehityskohteena pidettiin ratkaisuja asuntopulaan.

– Kunnan toivottiin rakentavan tai järjestävän lisää asuntoja kausityöntekijöille ja ulkopaikkakuntalaisille, kuten edullisia vuokra-asuntoja. Lisäksi kuntien toivottiin tuovan kuntaa houkuttelevalla tavalla esille, jotta ihmiset kiinnostuisivat hakeutumaan kunnan alueella oleviin yrityksiin töihin, toteaa Elli Heikkilä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tutkimuksessa tarkasteltiin kausimuuton ja pendelöinnin merkitystä matkailualalla, erityistarkastelussa ovat Lappi ja Koillismaa. Näiden alueiden matkailualan yrittäjiltä on tiedusteltu, mikä rooli kausimuutolla ja pendelöinnillä on turvaamaan työvoiman saatavuus ja mistä he tätä työvoimaa saavat.

Lisäksi on tarkasteltu, miten kunta voisi avustaa yrityksiä lisäämään joustavaa työvoimaa, ts. kausimuuttajia ja pendelöijiä kasvavalle matkailualalle. Myös COVID-19 -pandemian vaikutuksia Lapin ja Koillismaan matkailualalle valotetaan tässä tutkimuksessa.

Liikesivistysrahasto rahoitti hanketta vuoden 2020 osalta.

Merja Paksuniemi ja Elli Heikkilä: Kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla Lapissa ja Koillismaalla , Vapaasti luettava pdf

Ilmoita asiavirheestä