Paikallisuutiset

Tenojoen kalastuskielto on voimassa kolmatta vuotta peräkkäin. Kalastuskielto vaikuttaa kunnan elinvoimaisuuteen ja kaventaa saamelaisten mahdollisuuksia siirtää alkuperäiskulttuuriaan. Utsjoella järjestetyssä kaksipäiväisessä seminaarissa keskusteltiin Tenon vesistön oikeuksista ja erityispiirteistä.

Tenon kalastuskiellosta valitus YK:n ihmisoikeuskomitealle, professori Martin Scheinin: “Kalastuskielto katkaisee ylisukupolvisen mahdollisuuden siirtää alkuperäiskansan omaleimaista paikalliskulttuuria”

56 henkilöä on allekirjoittanut toukokuun alussa YK:n ihmisoikeuskomitealle jätetyn valituksen Tenojoen kalastuskiellosta.

Valittajat kuuluvat yhdeksään paikalliseen lohenkalastusyhteisöön ja joista useimmissa on mukana kolmen sukupolven edustus.

Lohenkalastus Tenolla on kielletty kannan voimakkaan heikentymisen vuoksi. Paikalliset ihmiset ja Saamelaiskäräjät ovat kuitenkin toivoneet pienimuotoisen lohenpyynnin sallimist

Ilmoita asiavirheestä