Hyvinvointi

Rännejä pitkin tukkeja saatiin syrjäisemmiltäkin seuduilta

Nellimin uittoränni rakennettiin Nellimjärven ja Keskimöjärven väliin 1929- ja 1931-lukujen suurien savottojen aikaan. Uittojen aikana Nellimjoen vesi ohjattiin kulkemaan 304 metriä pituisen uittorännin kautta. Tämän takia rännin rakenteetkin ovat tukevia puurakenteita. Rännin alkupään ja loppupään korkeusero on 16 metriä.

Uitto alkoi aina jäiden lähdettyä toukokuussa kestäen aina pitkälle elokuun loppuun saakka.

Uitto oli ainoa kannattava keino puutavaran toimittamiseksi teollisuuden käyttöön. Uittorännien avulla oli mahdollista uittaa tukkeja yhä kauempaa ja syrjäisemmiltä seuduilta. Suursavottojen kulta-aikaa elettiin Inarijärveä ympäröivillä alueilla vuonna 1921. Sen ajan Suomessa oli pulaa töistä ja Inarin savotoille saapui palkkatyön perässä työmiehiä aina Pohjanmaata myöten.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Puut kuljetettiin talvella Inarijärven rannoilla sijaitseville varastopaikoille, joista ne kuljetettiin kesällä veneillä Virtaniemeen, Paatsjoen niskaan. Norjan Jakobsnesissä, Paatsjoen suussa sijaitsi Pohjois-Euroopan suurin saha, jonne tukkeja uitettiin paljon. Vuosittain uitettiin 120 000-180 000 tukkia Paatsjokea pitkin Jakobsnesiin. Museovirasto restauroi uittorännin ja se saatiin valmiiksi vuonna 1995

Retkeillen rännille:

Nellimin uittorännillä on huollettu tulentekopaikka, jonka yhteydessä on puolikota.

Uittorännin tulentekopaikan yhteydessä on myös kuivakäymälä.

Retkeile roskattomasti: Nellimin venesatamassa on ekopiste lasille, paperille ja metallille.

Ilmoita asiavirheestä