Paikallisuutiset

Metsähallitus käynnistää uuden luonnonvarasuunnittelun saamelaisten kotiseutualueella

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022-2027. Luonnonvarasuunnitelma mitoittaa ja ohjaa Metsähallitusta alueen luonnonvarojen käytössä. Suunnitteluun osallistuu laaja joukko saamelaisten kotiseutualueen asukkaita ja Metsähallituksen sidosryhmiä.

Projektin suunnitelma-alue kattaa valtion maa- ja vesialueet Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella sekä Lapin paliskunnan alueen Sodankylässä. Suunnittelualue kattaa 91 prosenttia koko alueen pinta-alasta, mikä tarkoittaa kaikkiaan noin 2,9 miljoonaa hehtaaria.

Edellinen luonnonvarasuunnitelma Ylä-Lappiin tehtiin vuonna 2012 ja se on voimassa vuoteen 2021 saakka.

Suunnittelussa arvioidaan valtion maiden ja vesien nykytilaa sekä käytön että luonnonvarojen osalta. Lisäksi arvioidaan, miten Metsähallituksen vaikuttavuus on kehittynyt menneellä suunnitelmakaudella ja miten se nykyisillä maankäyttöratkaisuilla kehittyy.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Saamelaiskulttuurin edellytysten turvaaminen ohjaa suunnittelua

Tavoite on yhteensovittaa valtio-omistajan Metsähallitukselle asettamat tavoitteet paikallisiin tavoitteisiin. Suunnitelma-alue sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella ja erityisellä poronhoitoalueella. Metsähallituslaki velvoittaa turvaamaan saamelaiskulttuurin edellytykset, ja luonnonvarasuunnittelu on tässä keskeinen väline.

Luonnonvarasuunnittelussa käytetään Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen yhdessä luomaa Akwé: Kon -toimintamallia. Toimintamalli auttaa tunnistamaan saamelaiskulttuurin säilyttämisen kannalta tärkeät seikat sekä reagoimaan niihin.

Metsätalouden ja muun maankäytön yhteensovittamiseksi tullaan projektin aikana käymään neuvottelut jokaisen alueen metsäpaliskunnan kanssa. Näissä neuvotteluissa pyritään löytämään uudenlaisia tapoja sopia metsänkäsittelystä. Metsien käyttöön liittyvät laskelmat ja mitoitukset tullaan tekemään paliskuntakohtaisesti.

Vuorovaikutteista suunnittelua

Keskeinen yhteissuunnittelun työkalu projektissa on yhteistyöryhmä, johon Metsähallitus on kutsunut keskeisiä sidosryhmiä alueelta. Sidosryhmille on lähetetty pyynnöt nimetä ryhmään jäsenet. Yhteistyöryhmä kokoontuu suunnittelun kuluessa kolmeen työpajaan pohtimaan luonnonvarojen hoidon ja käytön tavoitteita ja mahdollisuuksia sekä luoda toiminnan linjauksia suunnitelma-alueelle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suunnittelun kuluessa järjestetään myös teemaryhmien työpajoja, joissa pohditaan määritellyn teeman alla luonnonvarasuunnitteluun liittyviä asioita. Yhteistyö- ja teemaryhmien pyrkimys on saada mukaan suunnitteluun asiantuntemusta erilaisista viiteryhmistä. Näiden ryhmien lisäksi tarkoituksena on luoda kaikille avoin nettipohjainen karttakysely sekä järjestää työpaja alueen nuorille, jossa he saavat kertoa heille tärkeistä asioista.

Suunnitelma on määrä saada valmiiksi vuoden 2021 lopussa. Ensimmäinen yhteistyöryhmän työpaja järjestetään lokakuussa.

Ilmoita asiavirheestä