Paikallisuutiset

Metsähallitus ehdottaa metsästysrajoitusalueita Pohjois-Suomen suojelualueiden kaikkein vilkkaimmille retkeilykohteille

Metsähallitus ehdottaa, että ampuma-aseilla harjoitettavaa metsästystä rajoitettaisiin yleisen turvallisuuden vuoksi yhdellätoista erittäin suositun retkeilykohteen osa-alueella. Rajoituksia ei haeta kokonaisille suojelualueille, vaan niiden vilkkaimmille osille.

Osalla alueista on ollut metsästysrajoituksia jo aiemmin. Metsähallitus pitää pohjoisen Suomen kuntalaisten ML8§ mukaista oikeutta metsästää kotikuntansa valtion mailla erittäin tärkeänä, mistä syystä rajoitusehdotukset ovat alueellisesti hyvin rajallisia. Aluehallintovirastot tekevät päätökset asiassa, Metsähallitus kertoo tiedotteessaan.

Sen lisäksi, että Metsähallitus ehdottaa rajoituksia metsästykseen, Metsähallitus on selvityksessään tarkastellut metsästysturvallisuutta kokonaisvaltaisesti.

Metsähallitus päätyi tekemään selvityksen metsästysturvallisuudesta suojelualueilla loppuvuodesta 2020. Syynä oli paitsi Urho Kekkosen kansallispuiston erämaisella alueella syksyllä 2020 tapahtunut traaginen metsästysonnettomuus, myös kansallispuistojen ja muiden suosittujen retkikohteiden käyntimäärät, jotka ovat tuplaantuneet 10 vuoden aikana.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vilkkaiden retkeilykohteiden hoitajana Metsähallitus päätti esittää oman näkemyksensä ehdotuksina, joilla edistettäisiin alueiden metsästysturvallisuutta merkittävästi muuttuneessa tilanteessa.

Metsähallituksen Luontopalvelut ja Eräpalvelut tekivät selvityksen yhteistyössä. Selvityksessä kiinnitetään huomiota myös muihin metsästysturvallisuutta lisääviin toimiin, esimerkiksi metsästäjille tarjottavan paikkatiedon kehittämiseen ja tehostettuun viestintään.

Rajoitus ehdotuksia vain hyvin pienille alueille

Metsästysrajoituksia esitetään tiukasti rajattuina alueina yhdentoista pohjoissuomalaisen suojelu- tai retkeilyalueen eräille päiväretkeilykohteille, jotka sijaitsevat matkailukeskusten, taajamien ja niiden lähialueiden välittömässä läheisyydessä. Niistä neljä sijaitsee Lapissa ja loput Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Esitetyt rajoitusalueet löytyvät metsästysturvallisuusselvityksestä osoitteessa https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2530.

Jatkovalmistelussa aluehallintovirastot osallistavat eri tahoja varsinaisista päätöksistä vastaavina viranomaisina. Metsästyslain mukaisesti aluehallintovirastot voivat antaa rajoituksia viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Metsähallitus on jo esitellyt ehdotusluonnokset valtaosalle paikallisista riistanhoitoyhdistyksistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lapin, Koillismaan ja Kainuun eteläpuoleisilla alueilla metsästys on lähtökohtaisesti pääosin kielletty luonnonsuojelualueilla, ja niille erikseen harkitut metsästysoikeudet on säädetty alueita perustettaessa. Tämän selvityksen laadinnan yhteydessä Metsähallitus on selvittänyt myös kaikkien eteläisten luonnonsuojelualueiden metsästysjärjestelyt, eikä tällä hetkellä ole syytä tehdä niille uusia metsästysrajoituksia.

Metsähallitus esittää, että ehdotuksen piiriin kuuluvilla rajoitusalueilla olisi kuitenkin sallittua muun muassa hirvenajo myös koiraa käyttäen sekä pienpetojen loukku- ja rautapyynti.

Lisää tietoa ja parempia ohjeita

Metsästäjät vastaavat aina metsästyksen turvallisuudesta. Turvallisuutta voidaan kuitenkin lisätä niin, että metsästäjillä on käytettävissään riittävä tieto alueista, joissa muita luonnossa liikkujia on erityisen paljon. Tilannetta voidaan parantaa yhteistyöllä Metsähallituksen, riistahallinnon, metsästäjäjärjestöjen sekä metsästäjille kaupallisia paikkatietojärjestelmiä tarjoavien toimijoiden kesken.

Metsähallitus haluaa myös avoimesti ja yhä paremmin viestiä metsästyksestä laillisena käyttömuotona niillä suojelualueilla, joissa se on sallittua. Näin retkeilijöiden kohtaamiset metsästäjien kanssa eivät tule yllätyksenä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Viestinnän ja laadukkaan paikkatiedon tarjoamisen lisäksi turvallisuutta voidaan parantaa monin muin toimin: Metsästäjät voisivat tiedottaa muun muassa tienvarsiopastein käynnissä olevista seuruejahdeista nykyistäkin enemmän alueilla, joilla on paljon muitakin liikkujia. Nykyinen värikkäämpien ulkoiluvaatteiden trendi edesauttaa luonnossa liikkujien turvallisuutta monin tavoin, myös eksymistilanteissa.

Ilmoita asiavirheestä