Paikallisuutiset

Maksuton tietopaketti valmistui matkailuyrittäjille

Tiedon lisäämiseksi matkailupalveluiden laadukkuudesta, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta on tuotettu matkailuyrityksen verkkokoulutuspaketti Tourism ABC (www.tourismabc.fi).

Sivusto antaa keskeisiä tietoja aloittelevalle tai jo alalla olevalle yrittäjälle Lapin matkailun toimintaympäristöstä ja ominaispiirteistä, menestyvän yritystoiminnan perusedellytyksistä, turvallisuudesta sekä alaa koskevista laeista ja säädöksistä.

Sivustolta löytyy myös työkaluja oman yritystoiminnan kehittämiseen. Sivusto on tuotettu sekä suomeksi että englanniksi. Näin se palvelee myös alueen kansainvälistä toimijakenttää.

Laatua ja vastuullisuutta kasvun keskelläkin

Lapin matkailu on kasvanut rajusti muutaman viime vuoden aikana ja erityisen kovaa kasvu on ollut kansainvälisen kysynnän osalta. Tämän myötä uusien matkailuyrittäjien määrä on kasvanut, ja Rovaniemellä voimakasta kasvua on ollut erityisesti ohjelmapalvelusektorilla. Lapissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiä oli 784 kpl vuoden 2018 puoliväliin mennessä.

Voimakas kasvu houkuttelee alalle uusia toimijoita, joille matkailualan yritystoiminta ja lainsäädäntö eivät ole tuttuja entuudestaan. Lapin matkailussa on paljon ominaispiirteitä, joista uuden matkailualan yrittäjän on hyvä tietää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vastuullisista toimintatavoista ja yhteisistä pelisäännöistä viestimällä edistetään ja vahvistetaan matkailupalveluiden laadukasta ja turvallista yritystoimintaa Lapissa. Vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen kiinnitetään nyt entistä enemmän huomiota matkailun eri toimialoilla. Visit Rovaniemi edellyttää vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden noudattamista matkailun yhteismarkkinoinnissa mukana olevilta yrityksiltä.

Sivuston kehittämisestä vastasi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin ammattikorkeakoulu yhteistyössä Visit Rovaniemen, Rovaniemen Kehityksen ja Rovaniemen kaupungin kanssa. Verkkokoulutusalustaa on testattu rovaniemeläisillä matkailuyrityksillä. Tourism ABC -verkkokoulutus kehitettiin Lapin liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hankkeessa, jossa Rovaniemi toimi pilottikohteena.

Ilmoita asiavirheestä