Paikallisuutiset

Maakotkilla heikko pesintätulos

Kesän maakotkien pesätarkastuksissa on todettu noin 390 asuttua maakotkareviiriä. Onnistuneita pesintöjä oli 126 ja niissä kaikkiaan 142 rengastusikäistä poikasta.

Maakotkien pesintätulos vaihteli alueittain hyvin paljon. Selkeää syytä pesintätuloksen vaihteluun ei voida sanoa. Tiedetään kuitenkin, että ravintotilanteen ja pesimäaikaisen sääolojen vaikutus on merkittävä pesintätulokseen. Pesintätulosten suurikin vaihtelu vuosien välillä on normaalia. Viime vuonna koko maassa todettiin yhteensä 157 onnistunutta pesintää ja niissä 193 poikasta.

Suomessa tunnetaan 571 maakotkareviiriä ja niistä asuttuina viimeisen viiden vuoden aikana on ollut noin 450 reviiriä. Tunnetuista reviireistä noin 90 prosenttia on poronhoitoalueella. Vuoden 2021 aikana on löydetty seitsemän uutta maakotkareviiriä, joista kuusi levinneisyyden ydinalueelta.

Metsähallitus maksaa ilmoittajalle aiemmin tuntemattomasta maakotkan pesästä 100 euron löytöpalkkion. Maakotkan pesätarkastuksesta ja maakotkan porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen reviiriperusteisen korvausjärjestelmän vaatimista töistä vastaa Metsähallitus. Metsähallitus tarkasti helikopterilla kaikki poronhoitoalueen noin 880 puussa olevaa maakotkan pesää.

Ilmoita asiavirheestä