Paikallisuutiset

Lapissa 40 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavia esimerkkejä suomalaisesta kulttuuri- ja luonnonperinnöstä. Ne ovat syntyneet luonnon ja perinteisen maankäytön yhteisvaikutuksen tuloksena. Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on Lapissa nyt yhteensä 40, joista 23 sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella.

Koko maassa valtakunnallisesti arvokkaita maisemia nyt jopa 186, mikä on 30 enemmän kuin edellisessä luettelossa. Maisema-alueiden päivityksestä on vastannut ympäristöministeriö. Lapissa inventoinnista on vastannut Lapin ELY-keskus ja Saamelaismuseo Siida. Inventointien ensisijaisena kohteena ovat olleet maatalouteen perustuvat viljelymaisemat sekä siihen liittyvät luonnonpiirteet ja rakennusperintö. Tärkein uudistus kokonaisuudessa on saamelaisten kotiseutualueen maisema-aluevalikoima, jossa ensimmäistä kertaa on kartoitettu myös poronhoidolle ja kalastukselle merkittäviä luontaistalouden maisemia.

Uusi alueluettelo korvaa vuodelta 1995 peräisin olevan aiemman luettelon. Uusi alueluettelo muodostaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun valtakunnallisen inventoinnin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin ja ne otetaan huomioon alueiden käytön suunnittelussa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Jotta alueet säilyttävät arvonsa pitkälle tulevaisuuteen tulee näitä maisemia hoitaa ja vaalia. Siihen tarvitaan yhteistyötä, joka perustuu elinkeinojen harjoittamisen jatkuvuuteen, alueille ominaisten kulttuuri- ja luonnonarvojen kunnioittamiseen sekä maankäytön suunnitteluun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille on mahdollista hakea luonnonsuojelulain 32§:n mukaista maisemanhoitoalueen statusta. Lapissa hakemusprosessi on vireillä Utsjoella Tenonlaaksoon sijoittuvalla maisema-alueella ja Rovaniemellä Yläkemijoen kylämaisemista muodostuvalla alueella. Molemmilla alueilla on tehty suunnitelmallista maisemanhoitotyötä jo pitkään.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on julkaistu aluerajauksineen ja aluekuvauksineen ymparisto.fi- verkkosivulla.

Ilmoita asiavirheestä