Hyvinvointi

Kalastus on eettisesti kestävä perinteinen suomalainen luontoharrastus

Kalastus kuuluu olennaisena osana suomalaiseen elämänmuotoon ja kulttuuriin. Harrastusta ylläpitävät maamme laajat yleiskalastusoikeudet ja kesämökkikulttuuri. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan Suomessa on noin 1,5 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa. Kalastus eri muodoissaan on maassamme edelleen merkittävä harrastus, joka sopii niin lapsille kuin ikäihmisillekin.

Terveellisen lähiruoan lisäksi vapaa-ajankalastus tuottaa sen harrastajille ja yhteiskunnalle sosiaalista, kasvatuksellista ja taloudellista hyötyä. Vapaa-ajankalastajat kuluttavat rahaa kalastukseen 250 miljoonaa euroa vuosittain. Suoraa taloudellista hyötyä syntyy palveluita tuottavien yritysten ja toiminnassa tarvittavien välineiden kautta.

Vapaa-ajankalastus on merkittävässä osassa aktivoimassa ihmisiä liikkumaan ja edistämään työssä jaksamista. Myös kalastuksen henkistä ja fyysistä hyvinvointia lisäävät puolet ovat kiistattomia esimerkkejä työssä jaksamisessa ja eläkeläisten toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Terve luontosuhde

Vapaa-ajankalastus on mainio tapa kasvattaa lapsia ja nuoria terveeseen luontosuhteeseen, jossa kunnioitetaan ympäristöä ja luontoa. Luken tuore selvitys osoittaa, että kalastus on yksi tehokkaimmista keinoista vahvistaa ja ylläpitää luontokontaktia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomalaiseen vapaa-ajankalastukseen on aina kuulunut oleellisena osana saaliin kunnioittaminen. Koko kalastusharrastuksen eettisyys ja oikeutus on kuitenkin asetettu viime aikoina kyseenalaiseksi. Tämän kannan ovat tuoneet julki erityisesti eläinsuojeluaktiivit ja heidän järjestönsä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) katsoo, että kalastuksen eettisyyden kyseenalaistaminen liittyy yhteiskunnan kaupungistumiseen ja siitä seuraavaan luonnosta vieraantumiseen.

SVK ohjaa monipuolisesti kalastamaan vastuullisesti ja eettisesti sekä suosittelee kalojen välitöntä tappamista kalastustilanteesta riippumatta, ellei saalista ole tarkoitus vapauttaa. Samalla SVK muistuttaa, ettei kalastuslain mukaan kenelläkään ole oikeutta tahallisesti estää tai vaikeuttaa luvallista kalastusta.

Ilmoita asiavirheestä