Paikallisuutiset

Inarijärveen istutetaan vuonna 2022 järvitaimenia, nieriöitä ja pohjasiikoja

Luonnonvarakeskus (Luke) hoitaa Inarijärven kalatalousvelvoitteen istutukset. Tänä vuonna on suunniteltu istutettavaksi noin 206 000 taimenen, 40 000 nieriän ja 584 000 pohjasiian poikasta.

Nieriänpoikasia istutetaan noin viidennes ja siianpoikasia istutetaan noin puolet velvoitemäärästä. Määrän vähentymistä kompensoidaan järvitaimenen poikas- ja mäti-istutuksilla. Vuonna 2021 Inarijärven kalatalousvelvoite toteutui täysimääräisenä, kun otetaan huomioon nieriöiden ja siikojen kompensointi taimenilla. Siikavelvoitteen istutusmäärät olivat yli kaksinkertaiset edellisvuosiin verrattuna. Kesällä 2021 nieriäviljelyssä saatiin käyttöön viileävesitysjärjestelmä, jolla turvataan jatkossa nieriöille hyvät viljelyolosuhteet hellekesinäkin.

Tarkennetun istutussuunnitelman mukaan vuonna 2022 istutetaan kalanpoikasia seuraavasti:

Vuodesta 2018 alkaen osa Inarijärven taimenvelvoitteen 3-vuotisistukkaista on niin sanottuja virikekasvatettuja poikasia. Kasvatuskokeella tutkitaan virikekasvatuksen vaikutuksia kalojen kasvatuksen aikaiseen hyvinvointiin sekä niiden valmiuteen selviytyä luonnossa pyyntikokoisiksi saaliskaloiksi tai kutuvaellukselle nouseviksi emokaloiksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Siikavelvoitteena istutetaan viisivuotisjaksolla 2021-2025 vuosittain 584 000 kesänvanhaa siianpoikasta. Velvoitteen vähennetyllä siianistutusmäärällä pyritään ylläpitämään Inarijärven siikojen hyviä kasvumahdollisuuksia. Siikaistutuksia kompensoidaan järvitaimenen poikas- ja mäti-istutuksilla.

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitetta toteutetaan sopeutuvan velvoitehoidon periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että istutusmääriä voidaan muuttaa kalatalousviranomaisen päätöksellä joustavasti kalakantojen tilan ja kalastuksen mukaan.

Ilmoita asiavirheestä