Happamien sulfaattimaiden kartoitukset käynnissä Inarin ja Utsjoen kunnissa

Geologian tutkimuskeskus (GTK) kartoittaa Inarin ja Utsjoen kunnassa elo-lokakuun aikana happamien sulfaattimaiden sijaintia. Tutkimus on osa HazArctic projektia, minkä tarkoituksena on lisätä ymmärrystä happamien sulfaattimaiden muodostumisesta arktisissa ja subarktisissa olosuhteissa Barentsin alueella.

Pohjois-Suomen subarktisella alueella happamia sulfaattimaita voi esiintyä mustaliuskealueilla (esimerkiksi mustaliuskekallioperän/moreenin päällä olevat laajat suoalueet) tai Inarijärven ja Pulmankijärven rannan tuntumassa, missä sedimentit kerrostuivat aikanaan jääjärveen ja sijaitsevat nykyisin maankohoamisen vaikutuksesta vedenpinnan yläpuolella. Tutkimuksessa selvitetään näiden sedimenttien sijainti kohteellisilla maastotutkimuksilla, sisältäen näytteenottoa ja analysointia. Kerättyjä tietoja käytetään happamien sulfaattimaiden, mikäli niitä tavataan, esiintymiskartan laatimiseen.

Kartoittajat liikkuvat tutkimusalueella autolla teitä ja ajouria pitkin ja ottavat maaperänäytteitä käsikäyttöisellä moottoritärykairalla pelto-, suo- ja metsäalueilla. Tutkimuskohteella määritetään maalajit, tehdään pH-mittauksia suoraan näytteistä sekä otetaan maaperänäytteitä laboratorioanalyysejä varten. Maastotöissä liikutaan pääsääntöisesti kahden henkilön työparina.

Ilmoita asiavirheestä